nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Złóż wniosek, wymień piec

dodano: 2017-01-19 11:59:28

Gmina Opoczno planuje w imieniu mieszkańców złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ogłosił nabór wniosków do Programu Ograniczania Niskiej Emisji. UWAGA! Program przeznaczony jest tylko dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona, jak również zarejestrowana działalność gospodarcza.

Program ten pozwala pozyskać środki na dofinansowanie wymiany ogrzewania na terenie miasta Opoczno, realizowane w latach 2017– 2018. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2 w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń i dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza.

 

Dofinansowanie udzielone będzie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Rozpoczęcie naboru wniosków przez WFOŚiGW po zamieszczeniu wzorów wniosków - luty/marzec 2017

 

Burmistrz Opoczna zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania wstępnych deklaracji udziału w ww. programie.

 

O uzyskanie dotacji będą mogły ubiegać się : osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego - korzystające z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta Gminy Opoczno.

 

Osoby planujące przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej proszone są o kontakt w pierwszej kolejności z Zakładem Energetyki Cieplnej w Opocznie.

 

Prosimy zainteresowanych mieszkańców Opoczna o składanie deklaracji udziału w programie w terminie do dnia 20 lutego 2017r.

 

 

Na podstawie deklaracji, które wpłyną , Gmina złoży wniosek o dofinansowanie a następnie po uzyskaniu pozytywnej decyzji  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi podpisze umowę.

 

Okres kwalifikowalności kosztów: od daty zawarcia umowy pomiędzy Beneficjentem, a Funduszem do 30.09.2018 r. (planowany termin podpisania umowy czerwiec 2017)

 

 1. Intensywność dofinansowania

 

 1. Intensywność dofinansowania wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia określonych w ust. 5, z czego 100% stanowią środki WFOŚiGW w Łodzi.
 2. Maksymalny koszt kwalifikowany przedsięwzięcia, nie może być wyższy niż:

Moc źródła do 50 KW:

a) dla kotłowni gazowej wynosi 1 000,00 zł/kW,

b) dla kotłowni olejowej wynosi 850,00 zł/kW,

c) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 850,00 zł/kW,

d) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 600,00 zł/kW,

e) dla kotłowni na biomasę 1 000,00 zł/kW,

f) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 550,00 zł/kW,

g) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) wynosi 2 000,00 zł/kW.

 

Moc źródła powyżej 50 KW:

a) dla kotłowni gazowej wynosi 900,00 zł/kW,

b) dla kotłowni olejowej wynosi 750,00 zł/kW,

c) dla podłączenia do sieci cieplnej wynosi 750,00 zł/kW,

d) dla ogrzewania elektrycznego wynosi 500,00 zł/kW,

e) dla kotłowni na biomasę 900,00 zł/kW,

f) dla kotłowni węglowej (piec 5 generacji) wynosi 450,00 zł/kW,

g) dla odnawialnego źródła energii (pompa ciepła) wynosi 1 500,00 zł/kW                  

a wskaźnik „zł/kW” oblicza się w stosunku do mocy projektowanego źródła ciepła.

 

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane:

Kosztami kwalifikowanymi do objęcia dofinansowaniem są koszty Odbiorcy Końcowego, w tym:

 1. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji;

 

 1. koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem
 2. koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;
 3. koszty robót budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia;

 

 1. koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz z materiałami;

 

 1. koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowej;
 2. koszty budowy węzła cieplnego;

 

 1. koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

Kosztami niekwalifikowanymi są koszty ponoszone przez Beneficjenta - jednostkę samorządu terytorialnego, w tym:

 

 1. koszty kampanii informacyjno – edukacyjnych, opracowań, raportów;

 

 1. koszty przygotowania projektów i dokumentacji (w tym audytów energetycznych, inwentaryzacji źródeł emisji, opracowania baz danych źródeł emisji);
 2. koszty nadzoru i badań potwierdzające osiągniecie efektu ekologicznego i jego trwałości.

 

Osoby podłączające się do sieci gazowej prosimy o dołączenie do deklaracji - kserokopii umowy z PSG, osoby nie posiadające umów dołączają kserokopie warunków przyłączeniowych z PSG.

 

Osoby podłączające się do miejskiej sieci cieplnej prosimy o dołączenie wypełnionego zapytania o możliwość przyłączenia obiektu do sieci.

 

Deklaracje bez wymaganych dokumentów będą automatycznie odrzucane.

 

Formularz deklaracji, zasady udziału oraz formularz możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej  znajdują się na stronie bip.um.opoczno.pl.

 

Informacji udziela:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie - budynek A – I piętro

Inspektor Dominika Chybowska tel. 44/736 31 18

 

Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Opocznie - budynek B - parter

Inspektor Anna Sady tel. 44/736 31 45

 

Wydział Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Opocznie - budynek B - I piętro

Inspektor Piotr Telus te. 44/736 31 34

 

Kontakt do Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 26-300 Opoczno; ul. Przemysłowa 5 C

Dział Techniczny

Kierownik - Mirosław Kresiński

tel. 44/736 11 98

 

Deklaracje przyjmowane będą do dnia 20.02.2017 r. w godzinach pracy Urzędu w Biurze Obsługi Interesanta budynek główny parter.  


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry