nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Projekt „CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”

dodano: 2017-09-04 17:45:14

Gmina Opoczno otrzymała decyzję z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”.

Nasz projekt został bardzo wysoko oceniony w procedurze konkursowej i znalazł się na trzecim miejscu listy rankingowej. W ramach w/w działania zostanie zrealizowanych szereg różnorodnych usług społecznych. Łącznie projekt swoimi działaniami obejmie 156 osób należących do jednej z niżej wymienionych grup: 

- osoby niesamodzielne, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki czy też wsparcia,

- dzieci i młodzież do 18 roku życia zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,

- osoby należące do otoczenia osób niesamodzielnych (opiekunowie faktyczni).

 

 

Projekt realizowany będzie w partnerstwie, gdzie Liderem  jest Gmina Opoczno a Partnerami są: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, Fundacja „Dar dla Potrzebujących” z Mroczkowa Gościnnego oraz Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” z Opoczna.

 

Planowane do realizacji działania:

1.Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

2.Specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym:

-Usługi opiekuńcze

-Zabiegi rehabilitacyjne oraz zajęcia z fizjoterapeutą

-Spotkania indywidualne z psychologiem

-Konsultacje lekarskie

3.Klub seniora.

4.Usługi w mieszkaniu treningowym, w tym:

-Zajęcia z terapeutą zajęciowym

-Zajęcia z psychologiem

5.Szkolenia dla opiekunów faktycznych, w tym:

-Opieka nad osobami niesamodzielnymi

-Grupa wsparcia-Lider

-Warsztaty grupowe z psychologiem

-Spotkania indywidualne z psychologiem

6.Placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

7.Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

 

Całkowita wartość projektu: 2 549 721,35 zł,

-w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (i tu z Europejskiego Funduszu Społecznego)- to kwota 2 283 230,45 zł  - wkład własny wszystkich Partnerów 266 490,90 zł.

 

Podział wkładu własnego pomiędzy partnerów:

-Gmina Opoczno- 100.000,00 zł

-Gmina Drzewica- 13.760,00 zł

-Powiat Opoczyński- 34.880,90 zł

-Fundacja Uśmiech Dziecka to nasz Cel- 56.000,00 zł

-Fundacja Dar dla Potrzebujących- 61.850,00 zł

 

Działanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX- Włączenie społeczne, Poddziałanie IX.2.1- Usługi społeczne i zdrowotne.

 

Okres realizacji Projektu:  01.10.2017 r. -  30.09.2019 r.

 


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry