nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Pauli, Polikarpa, Pauliny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Budżet gminy na 2017 rok przyjęty

dodano: 2016-12-30 16:27:50

Podczas XXVII Sesji Rady Miejskiej w Opocznie uchwalono budżet gminy na 2017 rok.

 

Skarbnik Gminy Barbara Bąk odczytała dokument Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła projekt budżetu. Radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie budżetu Gminy Opoczno na 2017 rok. Burmistrz Rafał Kądziela podziękował radzie miejskiej, a także skarbnik gminy za pomoc w opracowaniu dokumentu. W przyszłym roku dochody założono na poziomie 121.191.375 zł. Wydatki natomiast wyniosą 114.581.241 zł. W 2017 roku na gminne inwestycje zaplanowano blisko 9.700.000 zł. Podczas sesji przedstawiciele mieszkańców ulicy Granicznej podziękowali burmistrzowi oraz radnym za zaplanowanie modernizacji ulicy w zbliżającym się roku.

 

Ponadto poza kwestiami dotyczącymi pracy rady miejskiej w 2017 roku podjęto następujące uchwały:

 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego,
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 - 2029,
 • uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 2017,
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Opoczno,
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Opoczno,
 • trybu udzielania dotacji publicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • trybu udzielania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne oraz trybu rozliczania tych dotacji, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
 • określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2029,
 • zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2016,
 • uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.

Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry