nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Erazma, Marianny, Marzanny
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Z niebieską kartą w kieszeni

dodano: 2023-04-02 18:02:47

Od stycznia 2023 roku, opoczyńscy policjanci zastosowali wobec sprawców przemocy w rodzinie, łącznie 10 nakazów natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazów zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Uprawnienia takie nadaje policjantom tzw. ustawa „antyprzemocowa”, która obowiązuje od 2020 roku.

Procedura szybkiego reagowania wobec sprawców przemocy domowej, zapewnia możliwość szybkiego izolowania osoby pokrzywdzonej od sprawcy w sytuacjach, gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników.

Dzięki tym przepisom, policja ma możliwość zastosowania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.  Środki te mogą być wydane oddzielnie lub łącznie i obowiązują od momentu ich wydania.

Sprawca przemocy, który stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników, po wydaniu przez policjantów nakazu opuszczenia miejsca przebywania lub zakazu zbliżania się, musi bezzwłocznie opuścić wspólnie zamieszkujące mieszkanie oraz otrzymuje zakaz zbliżania się do niego przez okres 14 dni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może wydłużyć ten czas.

Policjanci to zazwyczaj pierwsze osoby, które trafiają do rodzin, gdzie podejmowana jest interwencja domowa.

Często interwencje te, związane są ze zwykłymi nieporozumieniami między członkami rodziny, ale niejednokrotnie niestety dotyczą także stosowania przemocy przez jednego z członków rodziny.

 

Pierwszą rzeczą jaką policjanci mogą zrobić w przypadku przemocy domowej, to przede wszystkim sporządzenie formularza Niebieskiej Karty i rozpoczęcie całej procedury, która docelowo ma  udzielić pomocy ofiarom przemocy. Oczywiście, Policja nie byłaby w stanie realizować tej procedury samodzielnie. Dlatego  aby zapewnić kompleksową pomoc ofiarom przemocy, współpracujemy w  tym zakresie z innymi  instytucjami między innymi  są to : MOPS, GOPS, Komisje ds rozwiązywania problemów alkoholowych, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, sądy, kuratorzy sądowi itp. 

Procedurę Niebieskiej Karty realizują przede wszystkim dzielnicowi. To oni w ramach pomocy systematycznie składają wizyty w rodzinie, gdzie stosowana jest przemoc.  W trakcie spotkań  z rodzinami, policjanci udzielają wsparcia ofiarom przemocy domowej i pokazują możliwości uzyskania wszechstronnej pomocy.

Podczas tych wizyt policjanci informują także ofiary przemocy o możliwościach złożenia zawiadomienia o przestępstwie znęcania się. Dzielnicowi utrzymują stały kontakt z rodziną, by móc zapewnić choć w pewnym stopniu bezpieczeństwo domownikom. Pamiętajmy także o tym, że realizacja procedury Niebieskiej Karty przebiega dwutorowo i obejmuje zarówno działania wobec ofiary przemocy, jak również wobec samego sprawcy. Dlatego też dzielnicowi podczas systematycznych wizyt rozmawiają ze sprawcą, przedstawiając mu konsekwencje prawne wynikające ze stosowania przemocy.

Inną formą pomocy stosowanej przez policję to działania doraźne w celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy domowej. Mowa tutaj o zatrzymaniu w Policyjnym Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych, agresywnego sprawcy przemocy, który swoim zachowaniem zagraża życiu swojemu, bądź całej rodziny. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie chwilowa i doraźna pomoc.

 Pamiętaj!

Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich – To przestępstwo, ścigane przepisami Kodeksu karnego. Jeśli ty lub ktoś z twojej rodziny, jest osobą doznającą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie. W przypadkach przemocy w rodzinie i zagrożenia bezpieczeństwa twojego lub dzieci - bezwzględnie powiadom Policję (numer alarmowy 112) lub  zawiadom prokuraturę, bądź właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej.  Można także skorzystać z telefonu zaufania dla pokrzywdzonych dzieci i młodzieży (tel. 116 111), Niebieskiej Linii”, czyli Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (tel. 800 120 002).

PRZYPOMNIJMY!

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy, a w szczególności:

  •     współmałżonkowie;

  •     partnerzy w związkach nieformalnych;

  •     dzieci;

  •     osoby starsze;

  •     osoby niepełnosprawne.

Rodzaje przemocy:

  •     fizyczna;

  •     psychiczna;

  •     seksualna;

  •     ekonomiczna;

    inny rodzaj zachowań przemocowych to między innymi : zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

Pamiętaj!

Szybka reakcja umożliwi zapewnienie Tobie oraz Twoim bliskim ochrony, wszczęcie odpowiednich procedur oraz zabezpieczenie dowodów.

 


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry