nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Rok burmistrza Rafała Kądzieli

dodano: 2015-12-08 22:01:58

Szanowni Państwo, Mija rok od kiedy zostałem wybrany na stanowisko Burmistrza Opoczna. Był to dla mnie czas wielu wyzwań i zapoznania z licznymi problemami mieszkańców naszej gminy. Równocześnie reprezentowanie Państwa to ogromne wyróżnienie dla mnie i możliwość pracy dla naszego wspólnego dobra – Gminy Opoczno.

Początek mojej kadencji to czas zmierzenia się z trudną sytuacją finansową gminy. Obciążenia, z którymi zmaga się budżet Opoczna to efekt zaciągania kredytów i nieprawidłowości, o których wielokrotnie informowałem.

 

Jednym z takich nieplanowanych wydatków jest konieczność uregulowania spraw własnościowych działek, na których położone są budynki przedszkola z grupą żłobkową, OPS i WTZ. Odkupienie nieruchomości od spółki Rovese, prawnego następcy Zakładów Płytek Ceramicznych, to niezaplanowany wcześniej wydatek rzędu 2,1 mln złotych.

 

Kolejną trudną kwestią, z którą musimy się zmierzyć to ponad 2 mln zadłużenie w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, w związku z nieopłacaniem przez szkołę składek ubezpieczeniowych. W tej sprawie prowadzone jest postępowanie, które już tylko może prowadzić do rozłożenia zaległości na raty, ale bezsprzecznie zobowiązanie musi zostać wypłacone.


„Spadkiem” po poprzednich władzach samorządowych są  projekty zrealizowane z udziałem środków unijnych, zagrożone zwrotem otrzymanego dofinansowania. Chodzi tu o przebudowę patio wraz z termomodernizacją Miejskiego Domu Kultury oraz budowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej. W wyniku przeprowadzonych kontroli Urząd Marszałkowski w Łodzi wykazał błędy w procedurach z zakresu prawa zamówień publicznych i zażądał zwrotu części dofinansowania. Na ten moment żądany zwrot wynosi odpowiednio: MDK - 425 900, 75 zł (w tym odsetki 61 164 zł), ZUO - 3 016 237, 56 zł (w tym odsetki 1 104 576 zł).  W tych sprawach czekamy na ostateczne rozstrzygnięcia.

 

Mimo tej trudnej sytuacji przez rok udało się zrobić wiele dla Gminy Opoczno.

 

Zakończyliśmy I etap remontu zalewu przy ul. 17-go Stycznia w Opocznie w zakresie retencji za kwotę 1 269 706 zł, w tym dotacja WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 1 023 764 zł. Dodatkowo za 103 000 zł wykonano prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół tego zbiornika. Tłumy plażowiczów pokazały jak potrzebną i oczekiwaną inwestycją był remont zalewu. Opocznianie żądni wypoczynku i rekreacji na świeżym powietrzu licznie przybywali nad odnowiony zbiornik, ciesząc się nowym obiektem.

 

Dokonaliśmy przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 726 ul. Inowłodzkiej i ul. Perzyńskiego z ul. Biernackiego i ul. Kwiatową na rondo za kwotę 2 020 000 zł, w tym dotacja Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 1 300 000 zł. Budowa ronda nie tylko wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale również jest przyczynkiem do rozpoczęcia nowej aranżacji przestrzeni w części miasta obejmującej okolice MDK oraz Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”. To miejsce już stało się celem spacerów opocznian, a  dzięki nowym rozwiązaniom, mam nadzieję, będzie nowoczesnym centrum miasta.

 

W trakcie realizacji pozostaje fontanna ze strumieniami wody oświetlonymi lampami typu LED szt. 20, nawiązującymi kolorami do opoczyńskiego pasiaka wraz z przebudową nawierzchni z kostki brukowej i oświetleniem przed MDK za kwotę 218 000 zł.

 

Dokonaliśmy zmiany zagospodarowania terenu placu Kościuszki poprzez wymianę słupów oświetlenia szt. 9, przebudowę nawierzchni placu przy pomniku wraz z chodnikiem oraz oświetleniem przy figurce św. Rozalii na placu Kilińskiego za kwotę 65 000 zł.

 

Zrealizowano szyb windowy wraz z montażem urządzenia dźwigowego i przystosowaniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 za 317 657 zł, w tym dotacja Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 135 191 zł.

 

Dokonano przebudowy drogi wewnętrznej od ul. Partyzantów do oś. Jana Pawła II dł. 474 m wraz z budową chodnika dł. 122 m za kwotę 210 000 zł.

 

Wykonaliśmy ogrodzenie i drogę dojazdową do parkingu na terenie Urzędu Miejskiego wraz ze zmianą zagospodarowania terenu przy budynku głównym za 353 000 zł. Zabytkowy, eklektyczny pałacyk został odsłonięty i oświetlony, a interesanci otrzymali dodatkowe miejsca parkingowe.

 

W trakcie realizacji pozostaje budowa I etapu cmentarza komunalnego za kwotę 556 000 zł. Jednocześnie dokonaliśmy wykupu gruntów związanych z budową nowego cmentarza wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Rolnej. Gmina Opoczno nabyła nieruchomości o łącznej powierzchni ok. 3,80 ha za łączną kwotę ponad 657 000 zł.

 

Dokonano modernizacji instalacji c. o., wymiany przyłącza cieplnego i okien w budynku Muzeum Regionalnego za 129 722 zł.

 

Wykonana została przebudowa ul. Mostowej dł. 145m o nawierzchni z kostki brukowej za kwotę 77 000 zł.

 

W trakcie realizacji pozostaje zmiana sposobu użytkowania sklepu przy ul. Staromiejskiej 39 na lokale mieszkalne za 245 000 zł.

 

Wykonane zostało oświetlenie uliczne w Brzustówku, Libiszowie Kol., Dzielnej, Klinach, ul. Drzymały w Opocznie. W trakcie realizacji pozostaje oświetlenie w Woli Załężnej, Mroczkowie Dużym, Kruszewcu, ul. Przemysłowej w Opocznie. Razem wybudowane zostanie 3 730 m linii oświetleniowej ze 105 oprawami typu LED za 377 294 zł.

 

Wykonano plac zabaw przy ul. Staromiejskiej oraz zamontowano urządzenia zabawowe przy ul. Spacerowej 6, a także w Sołku i Antoniowie za kwotę 60 000 zł.   

 

Ponadto wykonany został remont cząstkowy dróg bitumicznych na terenie miasta i gminy za 151 677,10 zł oraz remont dróg gruntowych na terenie miasta i gminy na kwotę 103 392,52 zł. Wykonano remont nawierzchni dróg kruszywem w m. Stużno Kol., Sielec, Mroczków Duży, Kruszewiec Kol., Modrzewek, ul. Wałowa, łącznik ulic Armii Krajowej – Kossaka, łącznik od ulicy Partyzantów do garaży oraz remont nawierzchni dróg destruktem dł. ok.1470 m na ul. Mokrej, przy garażach osiedla Wyszyńskiego oraz w m. Wola Załężna, Sielec, Kruszewiec Kol., Kraśnica, Mroczków Duży.

 

Dokonaliśmy oznakowania poziomego dróg na terenie miasta za 43 772,63 zł. Wykonany został remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej w m. Stużno Kol. dł. 840 m za kwotę 155 661,42 zł. Zamontowano progi zwalniające na ul. M. Curie-Skłodowskiej oraz na ul. C.K. Norwida oraz przejście dla pieszych na ul. Przemysłowej za  9 858,00 zł.  Wykonano także oznakowanie drogi dł. ok. 2660 m dla pieszych i rowerów na ul. Piotrkowskiej  za 28 818,40 zł.

 

Podjęliśmy działania zmierzające do nabycia gruntów na cele inwestycyjne. Wskazany został teren w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Przemysłowej. Do właścicieli ze wskazanych terenów inwestycyjnych o pow. około 12 ha skierowane zostały pisma z zapytaniem o możliwość nabycia przez gminę gruntów oraz przedstawienie warunków i ceny sprzedaży.

 

Nabyto w formie darowizny od Wspólnoty Gruntowej wsi Sitowa działki o powierzchni 0,1937 ha pod budowę świetlicy wiejskiej o wartości 10 363 zł, a także od PKP nieruchomości położonej w m. Opocznie przy ul. Dworcowej o łącznej powierzchni 0,2510 ha za cenę 174 595 zł. Nabyto również od PKP nieruchomość położoną we wsi Kliny o łącznej powierzchni 0,7162 ha za cenę 36 113 zł.

 

Podczas mijającego roku odbyłem szereg spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami i potencjalnymi inwestorami. Nasze rozmowy koncentrowały się wokół możliwości rozwoju firm i perspektyw tworzenia nowych miejsc pracy.  W wyniku tych spotkań i podjętych działań nabrałem przekonania, iż podczas mojej kadencji powstanie 600 nowych miejsc pracy. Deklarację tę składam z pełną odpowiedzialnością i uważam, że rozpoczynamy nowy rozdział w historii rozwoju Opoczna. 

 

Szanowni  Państwo,

Pierwszy rok mojej pracy dla Gminy Opoczno dobiega końca. Dziękuję za wszelkie słowa uznania i zrozumienia dla mnie i moich współpracowników. Mam ogromną nadzieję, że kolejne lata przyniosą dalszą poprawę jakości życia mieszkańców.

Chciałbym podziękować radnym Rady Miejskiej w Opocznie za owocną współpracę i zrozumienie mojej koncepcji rozwoju naszego miasta i gminy.                               

 

Burmistrz Opoczna

 Rafał Kądziela 


Możliwość komentowania wygasła
Wybierz sposób wyświetlania:
liniowy
drzewo
+6 (6) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
Komentarz jest odpowiedzią na komentarz nr @1
może się myle: Zrozum to ze i m więce jppracujących tym mniej chętnychdo pracy , a to wiąże się z tym ze pracownik może bezpiecznie negocjować swoje wynagrodzenia
czwartek, 7 stycznia 2016, godzina 09:03:35
-12 (20) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
tubylec: Opoczno do ruiny doprowadził Jan W ze swoja ekipą. I to ich powinno się rozliczyć za błędy. Panie Burmistrzu współczuję bo wiem, że przejął pan prawdziwą "stajnię Augiasza" ten smród czuję jeszcze jak przechodzę obok koleżków Jana W.
wtorek, 22 grudnia 2015, godzina 21:23:36
+12 (14) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
XYZ: Teren pod cmentarz coś bardzo drogi za niecałe 4 ha ponad 650 tyś to cena wyższa jak w W-wie
niedziela, 20 grudnia 2015, godzina 00:38:51
+21 (33) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
ROK BURMISTRZA I CO!!!: Gdyby burmistrz po wyborach wyczyścił sobie przedpole jego rządzenie wyglądało by inaczej,a tak to do tej pory chodzi na sznurku pozostałości po starym układzie w urzędzie.Panie burmistrzu,oni śmieją się panu w twarz.Następna sprawa zadłużenie gminy,to co my mieszkańcy mamy płacić za czyjeś błędy,a winnych brak.Czy te inwestycje były prowadzone anonimowo,czy nikt nie nadzorował tego.Panie burmistrzu pan kandydował pod hasłem CZAS NA ZMIANY i my na te zmiany czekamy nadal,tylko już z mniejszym optymizmem.
czwartek, 10 grudnia 2015, godzina 08:44:06
+31 (43) ↑ tak ↓ nie ! zgłoś
były Opocznianin: "W wyniku tych spotkań i podjętych działań nabrałem przekonania, iż podczas mojej kadencji powstanie 600 nowych miejsc pracy. Deklarację tę składam z pełną odpowiedzialnością i uważam, że rozpoczynamy nowy rozdział w historii rozwoju Opoczna"
- Panie Burmistrzu. Ciekawi mnie gdzie pan znajdzie 600 frajerów którzy mają pracować za 1000 zł miesięcznie? Opoczno wymiera Panie Burmistrzu. A młodzi wyjadą tak jak ja. Wyjadą do miast z przyszłością.
czwartek, 10 grudnia 2015, godzina 00:08:22

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry