nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Bogny, Sławosza, Żelisława
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Stan techniczny budynku wspólnoty sprawdzamy co roku

dodano: 2013-11-03 14:23:16

autor: sxc.hu

Prawo budowlane dosyć precyzyjnie definiuje obowiązek dokonywania przeglądów technicznych budynków wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej. Obowiązek ich przeprowadzania należy bezpośrednio do zarządcy nieruchomości. Właściciele mieszkań wchodzących w skład wspólnot mają oczywiste prawo do wglądu do protokołu z przeglądu budynku. Mogą także sami planować remonty.

 

Jak często powinny być sprawdzane poszczególne instalacje i elementy w budynku? O częstotliwości ich dokonywania mówi Prawo Budowlane a dokładnie art. 62 tej ustawy. Zgodnie z jego brzmieniem, podstawowy przegląd techniczny powinien odbywać się raz w roku. Polega on na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

 

Ponadto co najmniej raz na pięć lat dokonać należy kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

 

Ustawa wymaga także przeprowadzenie kontroli  stanu technicznego kotłów,
z uwzględnieniem ich efektywności energetycznej kotłów. Ich częstotliwość uzależniona jest od mocy oraz rodzaju używanego opału. 

 

Warto też pamiętać, że obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania każdorazowo w przypadku wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt. Mówimy tu o  wyładowaniach atmosferycznych, silnych wiatrach czy  intensywnych opadach deszczu śniegu, bądź gradu oraz  o wszelkich zjawiskach w wyniku których nastąpić może uszkodzenie budynku.  

 

Za wykonania przeglądów okresowych odpowiada zarząd wspólnoty lub wynajęty przez nią zarządca. W planie gospodarczym opracowywanym na dany rok kalendarzowy przedstawiają właścicielom mieszkań zaliczki na koszty zarządu uwzględniające pokrycie wydatków zaplanowanych niezbędnych przeglądów. Powinny one zostać zaakceptowane przez wspólnotę w drodze uchwały.  

 

Należy zwrócić uwagę, że „co najmniej raz w roku" nie oznacza, że każdorazowo przegląd musi odbywać się w Tm sam miesiącu. MA jedynie zostać wykonany raz w danym roku kalendarzowym.  

 

Z dokonanych przeglądów osoba je przeprowadzająca powinna sporządzić protokół, który określa zakres prac oraz zalecenia pokontrolne. Protokół ten przekazuje się zarządowi wspólnoty mieszkaniowej w celu wykonania zaleceń pokontrolnych oraz załączenia go do książki obiektu budowlanego.

 

Art. 61.  Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;

2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

 

Art. 62 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:

1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

2) obiektów budowlanych:

 

 


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

 biuro@naszeopoczno.pl 

   Portal NaszeOpoczno.pl jest obecnie do sprzedania lub wydzierżawienia. Osoby zainteresowane proszone sa o kontakt mailowy     

^ do góry