nie pamiętasz hasła?
temperatura 3 °C
wilgotność 60%
Dziś są imieniny: Błażeja, Saturnina, Fryderyka
×

Uwaga! Nasze strony wykorzystują pliki cookies

Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Używamy ich w celach reklamowych i statystycznych a także po to, by dostosować nasze witryny dla indywidualnych potrzeb naszych czytelników i użytkowników. Plików cookie mogą też używać nasi partnerzy, reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy multimediów. Może zmienić ustawiania dotyczące plików cookies na Twojej przeglądarce. Korzystanie z serwisów bez dokonania zmiany oznacza, że pliki COOKIES będą zapisywane w pamięci twojego komputera lub innego urządzenie, z którego korzystasz do przeglądania witryn internetowych. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Uwaga na umowy z zakładami energetycznymi

dodano: 2015-01-16 12:23:36, ostatnia aktualizacja: 2015-01-20 13:57:26

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się zawieranie umów, głównie przez przedstawicieli zakładów energetycznych, z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa, tzn. w domu, w miejscu pracy, na ulicy.

Regulacje dotyczące umów zawieranym poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, utrudnia konsumentom, głównie przez element zaskoczenia, przeprowadzenie analizy proponowanych warunków umowy, a tym samym zbadanie wiarygodności przedsiębiorcy oraz skutków prawnych i finansowych zawieranej umowy. Przedsiębiorcy, bądź ich przedstawiciele, namawiają konsumentów do zawarcia umowy, proponując im bardzo korzystne warunki. W ostatnim czasie bardzo często się zdarza, iż kupujący dopiero po podpisaniu umowy dokonuje analizy warunków umowy i wtedy okazuje się, że gdyby wcześniej przeczytał umowę, to by jej nie podpisał. Często dzieje się tak w przypadku zawierania umów z przedstawicielami zakładów energetycznych. Ci, którzy dali się namówić na podpisanie umowy, po czasie orientują się, że nie zawarli jej reprezentowanym zakładem energetycznym, a z jakimś innym.

W związku z tym pojawia się problem związany ze sposobem odstąpienia od umowy, gdyż konsument bardzo często nie wie jak ma to zrobić i wtedy wpada w panikę. Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorca zobowiązany jest przed zawarciem umowy poinformować na piśmie konsumenta o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). Obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Liczy się data doręczenia listu osobiście przedsiębiorcy lub data jego nadania w placówce pocztowej. Kopię pisma należy zostawić w domu.

 Z obserwacji praktyki rynkowej wynika, że przedsiębiorcy bardzo często nie informują konsumentów o prawie odstąpienia. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje na piśmie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to na zasadzie art. 4, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego prawa skorzystać po upływie 3 miesięcy od wykonania umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Jeżeli jesteśmy pewni, że od umowy chcemy odstąpić, to należy jak najszybciej złożyć odpowiednie oświadczenie, nie czekając do ostatniej chwili, by nie przegapić dziesięciodniowego terminu.

W ostatnim czasie bardzo popularne stało się zawieranie umów, głównie przez przedstawicieli zakładów energetycznych, z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa, tzn. w domu, w miejscu pracy, na ulicy. Regulacje dotyczące umów zawieranym poza lokalem przedsiębiorstwa zawiera ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

Zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, utrudnia konsumentom, głównie przez element zaskoczenia, przeprowadzenie analizy proponowanych warunków umowy, a tym samym zbadanie wiarygodności przedsiębiorcy oraz skutków prawnych i finansowych zawieranej umowy. Przedsiębiorcy, bądź ich przedstawiciele, namawiają konsumentów do zawarcia umowy, proponując im bardzo korzystne warunki. W ostatnim czasie bardzo często się zdarza, iż kupujący dopiero po podpisaniu umowy dokonuje analizy warunków umowy i wtedy okazuje się, że gdyby wcześniej przeczytał umowę, to by jej nie podpisał. Często dzieje się tak w przypadku zawierania umów z przedstawicielami zakładów energetycznych. Ci, którzy dali się namówić na podpisanie umowy, po czasie orientują się, że nie zawarli jej reprezentowanym zakładem energetycznym, a z jakimś innym.

W związku z tym pojawia się problem związany ze sposobem odstąpienia od umowy, gdyż konsument bardzo często nie wie jak ma to zrobić i wtedy wpada w panikę. Zgodnie z w/w ustawą przedsiębiorca zobowiązany jest przed zawarciem umowy poinformować na piśmie konsumenta o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). Obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, najlepiej listem poleconym z potwierdzeniem nadania. Liczy się data doręczenia listu osobiście przedsiębiorcy lub data jego nadania w placówce pocztowej. Kopię pisma należy zostawić w domu.

 Z obserwacji praktyki rynkowej wynika, że przedsiębiorcy bardzo często nie informują konsumentów o prawie odstąpienia. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformuje na piśmie konsumenta o prawie odstąpienia od umowy, to na zasadzie art. 4, konsument może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego prawa skorzystać po upływie 3 miesięcy od wykonania umowy. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Jeżeli jesteśmy pewni, że od umowy chcemy odstąpić, to należy jak najszybciej złożyć odpowiednie oświadczenie, nie czekając do ostatniej chwili, by nie przegapić dziesięciodniowego terminu.

                                                 Karolina Skorupa


Możliwość komentowania wygasła

dodaj artykuł dodaj fotoreportaż
szukaj w artykułach
zobacz również
^ do góry